PROGRAM UJIAN SARINGAN COVID-19 FASA PEMULIHAN

PEMBEKALAN KALI KEDUA KIT UJIAN COVID-19 DI BAWAH PROGRAM UJIAN SARINGAN COVID-19 FASA PEMULIHANPertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) telah melaksanakan Program Ujian Saringan COVID-19 Fasa Pemulihan bermula 6 September 2021 bagi memberikan kemudahan kepada majikan untuk melaksanakan ujian saringan COVID-19 di kalangan pekerja. Melalui program ini, PERKESO membekalkan kit ujian saringan COVID-19 kepada majikan berdasarkan bilangan pekerja yang aktif mencarum.

Bagi memastikan majikan dapat melaksanakan ujian saringan COVID-19 secara berterusan, PERKESO telah membenarkan tempahan kali kedua dibuat oleh majikan untuk mendapatkan bekalan kit ujian yang seterusnya. Walau bagaimanapun, tempahan kali kedua ini hanya dibenarkan kepada majikan yang telah menggunakan sepenuhnya kit ujian yang dibekalkan sebelum ini.

Maklumat lanjut berkenaan perkara ini boleh didapati melalui Garis Panduan Majikan Bagi Pelaksanaan Program Ujian Saringan COVID-19 Fasa Pemulihan dan Soalan Lazim Bagi Program Ujian Saringan COVID-19 Fasa Pemulihan yang boleh diperolehi di Portal Program Saringan Prihatin (https://psp.perkeso.gov.my).

Sebarang pertanyaan boleh diajukan melalui emel hsp@perkeso.gov.my atau talian hotline 1-300-22-8000 atau 03-4264 5089.

Soalan Lazim (FAQ) bagi Program Saringan COVID-19 Fasa Pemulihan - 12/11/2021

Info Sihat Mac - Covid-19 atau Coronavirus (CoV)